Livedata

  Upp Ner Netto
Idag 10 4 6
Igår 51 20 31
Senaste veckan 225 207 18
Hittills i år 4718 3583 1135

Senaste video


Laddar data

Preliminära resultat 2022

Laddar diagram...
Art Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Abborre----205912925-15900227
Björkna----160331420000191
Braxen----92336-11900086
Fågel-Däggdjur----01-1-2-22000-24
Färna------0010001
Gädda-----22007-2005
Gers-----1-000000-1
Id----4-627151000-35
Löja-----7-29011000-34
Mört----133901192805-100626
Övrig fisk-----3-7-100000-11
Ruda------0000000
Sarv-----2-15949200088
Stäm------0100001
Sutare-----541500015
Tunnelfisk-----3-831738-600089
Summa0000164-16593479-26001224

Jämförelse tidigare år

Laddar diagram...

Räknarinfo

Beskrivande text

Allmänt om fiskräkning

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data direkt från fiskräknaren vid Stendörrens naturreservat. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren. Den stora variationen i datat som modellerna är tränade på gör att modellerna är väldigt träffsäkra och kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Stendörrens naturreservat bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan manuellt.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Stendörrens naturreservat sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas av larmsystem och loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Stendörrens naturreservat eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.