Livedata

  Upp Ner Netto
Idag 9 0 9
Igår 20 6 14
Senaste veckan 175 94 81
Hittills i år 8244 7157 1087

Senaste video


Laddar data

Preliminära resultat 2022

Laddar diagram...
Art Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot
Abborre---158-151124000000131
Ål---01-2000000-1
Bäcknejonöga----1010000000
Björkna---581400000027
Braxen---811813070000001496
Flodnejonöga----1-7-1000000-9
Gädda---331500000039
Gös---0010000001
Id---279-417611000000-3886
Lake----100000000-1
Löja---052166000000218
Mört---3269-268750000003076
Öring---0-10000000-1
Öringkelt---0-10000000-1
Regnbåge---3200000005
Sarv---0110000002
Sik---0-10000000-1
Smolt---00-11000000-11
Stäm---0100000001
Sutare---0-10000000-1
Tunnelfisk----13-20000000
Vimma---0210000003
Summa0003751-33546900000001087

Jämförelse tidigare år

Laddar diagram...

Räknarinfo

Fiskräknaren är placerad i Norrsundet ca 600 meter från Hamrångeåns mynning i Bottenhavet. 180 meter uppströms fiskräknaren har fördämningen av Hamrångefjärden hindrat fiskvandringen i många år. Dammens anlades en gång i tiden för att säkra tillgången på vatten till pappersindustri och sågverk i Norrsundet. Båda verksamheterna är sedan länge avvecklade. Därför har även dammen nu avvecklats. En naturtröskel som är lätta att passera för alla arter har ersatt dammen.

Förväntan är stor på att relativt många olika arter ska passera fiskräknaren i Hamrångeån. Id, Nors, sik och lake är några exempel på arter som åtminstone tidigare varit talrika i denna å.

Allmänt om fiskräkning

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data direkt från fiskräknaren vid Norrsundet. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren. Den stora variationen i datat som modellerna är tränade på gör att modellerna är väldigt träffsäkra och kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Norrsundet bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan manuellt.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Norrsundet sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Fiskevårdsteknik AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas av larmsystem och loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Norrsundet eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.